Välkommen till Smooth

Lena_1067px

Välkommen till Smooth.

Coaching handlar om att gå från osäkerhet till säkerhet. Att reda ut begreppen.

Att hitta de egna svaren på frågorna. Att hitta den väg i yrkeslivet som är rätt för just dig.

Välkommen till Smooth och Lena Mauritzdotter.

 

Om coaching.

Utan att veta vem du är och drömmer om så vågar vi oss ändå på antagandet att du söker förändring och vill utveckla dig själv.

Du kanske känner att du inte riktigt vet vad du vill. Eller så vet du det men undrar hur
det ska gå till. Du kanske har funderingar kring karriär och familj och vill hitta den
där balansen i livet som vi alla innerst inne längtar efter.

Läs mer…

 

Om affärsmässighet.

Coaching handlar om att frigöra en människas potential och maximera de egna prestationerna. Det är en bra och koncis beskrivning vad målet med coaching är.

Enkelt uttryckt så är tanken att du som individ ska lyckas bättre. Vad du än har för mål så ska du med vägledning få fram de inneboende krafter du har.

Läs mer…