2015 är det acceptans som gäller!

Jag gissar att 2015 kommer vi att prata om acceptans snarare än om balans. Vi har under flera år pratat om och strävat efter den perfekta balansen av ”lagom”.

”Kan det aldrig vara lagom?” Vi hinner ju inte ens i mål innan det kommer nya projekt! Det är så mycket nu så jag hinner inte… Alla rycker och sliter i mig och se här…dubbelbokad, nej! Trippelbokad idag.

Om jag ska utgå från de samtal jag har med mina klienter så är det här mer eller mindre vardag på alla arbetsplatser, Japp! Du läste rätt. Du är inte ensam! Vad som också är gemensamt i de flesta samtal är att när vi kommer till ”hur skulle du ha det om det var det motsatta?” så släpper de flesta ner axlarna ett gäng centimeter och säger ”då skulle jag ju bli uttråkad…” ”jag vill ju åstadkomma något”. Och så hamnar vi i att förhålla oss till ett högt tempo, tuffa deadlines, arbetsuppgift och tid.

Tänk dig att du står på en balansplatta. Du vill stå stadigt och du får mer eller mindre använda hela din kropp och alla dina muskler för att stå kvar. Du får till och med bygga nya muskler. Det krävs lite rörelse hela tiden för att du inte ska trilla av.

Vad har det med acceptans att göra tänker du kanske? Jo, jag tror på att vi är i olika system. Oavsett om vi är hemma på en balansplatta, på jobbet eller om vi är på middag med vänner. De här systemen är i en ständig rörelse av utveckling. Mina klienter kommer till mig för att det vill ha utveckling. Utan utveckling stagnerar vi, blir uttråkade och faller. Då vill vi att något ska hända och skapar en rörelse igen. Rörelse, kaos och oordning skapar utveckling!

Jag vågar påstå att det är lättare att förändra sitt eget förhållningssätt till omgivningen och det system man verkar inom än att försöka förändra ett redan invant system i omgivningen. Jag tror helt enkelt inte på den perfekt balanserade dagen.  Jag tror på att acceptera dagen och göra det bästa utav den. Och jag tror att vi kan känna ett välbefinnande genom att släppa ner axlarna och röra oss med istället för emot. Att hitta det som när dig i det istället för att titta på det som tär. Att hitta dina styrkor och kompetenser att balansera. Att acceptera det system du valt att verka inom. Och att pausa lagom mycket för att bli sugen på rörelsen igen!