Å vad du måste älska mig mycket!

Det kan vara svårt att ta emot ”kritik”. En bra modell för att tydliggöra på vilket sätt olika människor tar till sig kritik är den så kallade ”feedbacktrappan”. Att modellen är utformad som en trappa beror på att det är svårt att ta ”kritik” och att det krävs energi för att ta sig uppför trappan.

I modellen finns en avgränsning mellan trappsteg tre och fyra. Linjen visar när man börjar ta till sig kritiken, istället för att bara slå ifrån sig och det som sägs.

Syftet med att någon ger dig konstruktiv kritik är att du ska bli bättre på något och att du ska få ett förändrat beteende. Detta är inte alltid så lätt. Studera feedbacktrappan nedan och fundera över hur du brukar ta emot kritik. Fundera sedan på hur du skulle vilja ta emot kritik.

Feedbacktrappan:

smooth-feedbacktrappa

 

Att förkasta kritiken som du får genom att säga ”och” eller bara genom att ignorera det som sägs till dig. En annan reaktion kan vara att börja skylla på motparten och ifråga sätta om den är bättre på något håll.

Försvara sig genom att säga ”nej…men…”, ”det har jag ju inte sagt”, nej så är det ju inte” etc.

Att bortförklara det den andra säger genom att tex säga ”Ja, men hur skulle jag kunna veta det…” ”Ja, men så mycket fel gjorde jag ju inte”

Att lyssna och fråga för att försöka förstå bättre vad motparten menar med sin kritik. Fråga även andra om det var flera inblandade.

När du har tagit dig upp till det sista trappsteget har du tagit till dig kritiken. Lyssnat, tänkt och känt och är beredd att förändra det du fick kritik för till det bättre.

”Å vad du måste älska mig mycket!”

Så säger min väninnans sambo när han får kritik av henne. När hon berättade det för mig så snodde jag det perspektivet direkt. För om kritik är riktad på rätt sätt ( läs konstruktiv ) och med en omtanke bakom så kommer den ju enbart med kärlek och vilja till utveckling och positiv förändring. Och vad mycket roligare det har blivit att ta kritiken personligt!