Enligt Vince Molinaro som skrivit boken ”The Leadership Contract” består ett ledarskapskontrakt av fyra delar.

  1. Ledarskap är ett beslut – fatta det.
  2. Ledarskap är en skyldighet – kliv fram.
  3. Ledarskap är hårt arbete – ta i!
  4. Ledarskap är en gemenskap – anslut dig.

”Att leda dem som presterar dåligt är inte lätt. Att få människor att ta ansvar är inte lätt. Att ta emot uppriktig feedback som chef är inte lätt. Att konfrontera dina egna tillkortakommande är inte lätt.

Nej, att vara ledare är inte lätt. Den som påstår det ha fel. Det går inte att ta den lätta vägen hem. Då blir du en svag ledare.

Det är bara att inse att du måste klara av att hantera det hårda arbete som ledarskapet kräver. Du måste trampa vägen för andra. Du behöver motståndskraft, beslutsamhet och en stark vilja att vara effektiv om du verkligen vill lyckas.

Här är tio fallgropar att undvika:

1. Du tar dig vatten över huvudet, men kan inte erkänna det, och ännu mindre be om hjälp. Men du utsätter din organisation för en stor risk om du inte klarar av att erkänna att en uppgift är för svår för dig.

2. Du misstar tuff med rå, vilket bygger på en gammal uppfattning om ledaren som måste uppträda som en idiot för att visa hur tuff han eller hon är. Att skrika åt människor är lätt. Att vara genuint tuff är mycket svårare.

3. Du misstar insats för resultat, att jobba mycket skulle vara detsamma som att jobba hårt.

4. Du känner dig som ett offer, och gnäller i stället för att hantera problem. Ledare måste kunna hantera frustration.

5. Du är osäker, du litar inte på andra och börjar därför detaljstyra. Du tar på dig uppgifter som du inte borde göra, kanske av rädsla för att behöva ta ställning. Låt inte din osäkerhet hindra dig från att göra det som måste göras.

6. Du behöver goda nyheter och undviker därför de dåliga och därmed också att konfronteras med vad som verkligen sker. Ditt jobb är att leta reda på de dåliga nyheterna så fort du kan, för att agera innan problemen blir för komplicerade.

7. Du vill vinna till varje pris och ser alla som motståndare. Men det skapar dåliga relationer och om du inte kan få människor med dig så kommer din tillvaro att bli mycket svårare.

8. Du väntar på tillåtelse att agera. Utan ett godkännande från den högre ledningen kan du inte leda. Men du har inte fått en ledarroll för att vara en åskådare. Agera!

9. Du drivs till vanvett av att ha för många bollar i luften. Du är inte tillräckligt koncentrerad för att kunna fokusera på något tillräckligt länge för att få något slutfört. Ta en paus och reflektera över vilka saker som är viktigast att ta tag i.

10. Du tappar perspektivet och ältar gamla problem om och om igen. Att stirra sig blind på det förflutna hindrar dig från att leda i framtiden.

Din förväntan påverkar andras prestationer. Så bort med överbeskydd och “vill bara inte att du ska misslyckas tänket”. Tänk och förvänta dig istället att “det här kan du, det här klarar du”.
Läs hela artikeln här.

 

Inre balans måste inte betyda ständig lugn och ro, det kan och bör istället innebära att växla mellan att varva upp och varva ner, så att det i slutändan blir en balans. Att sträva efter ständig balans är inte alltid av godo, dels kan vi uppleva det stressande att inte vara i balans och dels kommer vi inte långt i utvecklingen om vi inte vågar ge oss in i stunder av obalans.

Konditionsträning är ett ypperligt sätt att hantera stress på. Oavsett om du vill varva upp inför ett krävande möte eller om du vill varva ner efter en hektisk dag.  Visst är det smart! 🙂