Chefen är viktigt för din hälsa…

…men sociala relationerna är viktigare!

Varsågod!
Här kommer en kort version av konsultbolaget Wise Group’s undersökning ”Happiness 2015” i vilken de har kartlagt sambandet mellan arbete, fritid och lycka.

Inte föga förvånande visar undersökningen att personer som är nöjda med sin chef är mindre stressade och mer motiverade än andra människor. Medarbetare som är missnöjda med chefen blir däremot olyckliga. Det som krävs av chefen för att vi ska känna oss nöjda är framförallt tydlighet och feedback, enligt studien, som också visar att vänner familj och kollegor är den allra viktigaste lyckofaktorn.

Studien visar att 15% av de tillfrågade är missnöjda med sitt liv. En vanlig orsak till missnöjet är stress som i sin tur beror på hög arbetsbelastning eller missnöje med chefen.

Men majoriteten, 61%, är nöjda med sitt liv och 18% säger tom att de är lyckliga. Och den överlägset viktigaste källan till lycka är de sociala relationerna – familjen, vännerna och kollegorna.

35% av de tillfrågade är nöjda med sin situation på arbetsplatsen och vill absolut inte byta chef. De som är nöjda med chefen har inte bara högre motivation och lägre stress. De bryr sig mindre om lön, förmåner och trygghet.

Men ungefär var tredje deltagare i undersökning uppger att de vill byta jobb. Och av de personerna skulle 45% gärna byta ut sin chef. De två huvudsakliga faktorerna till att vi blir missnöjda med chefen är brist på tydlighet och feedback. Medarbetarna har behov av tydliga mål för verksamheten, försäljningsmål och av att bli sedda, förstådda och uppskattade. Undersökningen visar även att 57% blir stressade av otydliga gränser mellan jobb och fritid. Vart den gränsen går är olika för alla. Och då blir det viktigaste för chefen att tydliggöra vilken grad av tillgänglighet som förväntas och inte förväntas av medarbetaren.

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra om man är missnöjd med sin chef. Situationen ser olika ut för olika människor. Det kan vara värt att komma ihåg att chefer också är medarbetare i behov av feedback så man ska absolut ta upp problemen med chefen.

Om problemet inte kan lösas så kan det i alla fall vara möjligt att göra ett bra jobb och kanske tom bidra till att lösa problemet. Och ibland får vi acceptera situationen och fokusera på att vårda andra relationer med kollegor och medarbetare istället.

Både som chef och medarbetare kan det vara värt att komma ihåg att små detaljer i bemötandet kan ha stor betydelse. Det går att vara stressad och ha glada ögon, le, hälsa och säga god morgon med en glad röst! Tänk om det är skillnaden som gör en bra dag…även om du är missnöjd med chefen!