Det viktigast beslutet är vem företaget väljer till ledare.

Enligt Gallup misslyckas företag att välja rätt kandidat till ledarrollen 82% av gångerna.

Gallup har under två decennier mätt prestationerna på hundratals organisationer och miljontals anställda. Oavsett industri, företagets storlek eller stad/land så varierar prestationer och resultat häpnadsväckande mycket från en arbetsgrupp till en annan. Och enligt Gallup beror det på ledarskapet. Alla team består av individer med var för sig olika syn på moral och styrning och olika behov av motivation och bekräftelse. Och med rätt ledarskap kan resultatet maximeras.

Det krävs mycket av en bra ledare. Enligt Gallup besitter den perfekta ledaren följande kompetenser:

  • De kan motivera varje anställd att leverera genom att måla upp en övertygande målbild/vision.
  • De är självsäkra och driver resultatorienterat samt har förmågan att övervinna svårigheter och motstånd.
  • De skapar en kultur för eget och tydligt ansvar.
  • De bygger relationer som skapar, tillit, öppen dialog, och transparens.
  • De tar beslut baserade på produktivitet, inte politik.

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om att ledarskap är ett tufft jobb. Vilket Gallups undersökning visar tydligt på. Därför vill jag påminna om det faktum att ledarskap är även att vara en förebild.

”Underskatta inte din roll som förebild.
Det behöver inte innebära att du är perfekt eller
felfri utan att du är mänsklig”
Per Bjergestam