Förvänta dig mer!

Din förväntan påverkar andras prestationer. Så bort med överbeskydd och ”vill bara inte att du ska misslyckas tänket”. Tänk och förvänta dig istället att ”det här kan du, det här klarar du”.
Läs hela artikeln här.