Kan stress verkligen vara bra?!

Är det sant att det som inte dödar dig gör dig starkare? Eller är stress alltid försvagande?

Ta tex de känslor som du känner inför att prata inför publik. Fuktiga handflator, fjärilar i magen och känslan av att rummet rör sig. Är inte det ungefär samma upplevelse som när du har blivit förälskad?

Men ändå…I ena fallet vill vi fly och i det andra så njuter vi till fullo. Skillnaden är delvis hur vi ser på de två olika situationerna.

Hur långt kan vi ta det här? Ta tex all stress vi uppbringar i att få vardagspusslet att fungera? Är stress verkligen alltid av ondo eller kan vi omrama våra tankar kring stressen? Kanske tom dra nytta av den?

Med risk för att sticka ut för mycket…men är det inte så att vi är vana att tänka och ha negativa känslor kring stress? Rubrikerna i media är oftast att stress är försvagande.

Tänk om vi kan omprogramera våra tankar kring stress? Och tänk om hur vi tänker kring positivt kring stress kan ha en effekt på hur vi reagerar på den? Några forskare samlade ett gäng bankmän och delade upp dessa i tre grupper. Alla grupper fick titta på varsin 10 minuters video. En av videon hade budskapet att stress kan vara bra för dig. Att en del människor gör deras absolut bästa prestationer under press. Tex ”Kapten ”Sully” Sullander landade ett flygplan på Hudson River och Winston Churchill ledde England framgångsrikt genom andra världskriget.

Grupp två tittade på en video som handlade om att stress är försvagande och den tredje gruppen hade ett övergripande perspektiv.

Efter några veckor rapporterade bankmännen hur de agerade under stress.

Gruppen som sett ”stress gör oss bättre” videon hade utvecklat en mer positivt tankesätt kring stress som ledde till att de upplevde att de presterade bättre och hade färre psykiska problem under de följande två veckorna.

En annan effekt man fann var att de som tenderar att tänka att stress är bra för dem var mer benägna att ta åt sig synpunkter och kritik på ett konstruktivt sätt för att hjälpa dem lösa sina uppgifter i vardagen.

Dessutom visade det sig att genom att tänka positivt kring stress så utsöndras mindre kortisol (hormon nära förknippad med stress). Mao så var den fysiska reaktionen på stress även.

Vad tänker jag om det här då…

Hur vi tänker är färskvara. Vi behöver påminna oss om vilket förhållningssätt vi vill ha. Om jag tänker att det är här bra för mig så är sannolikheten större att det är det och att jag mår bättre. Dvs vad jag tänker och tror påverkar hur jag mår och går.

Och en varningslampa såklart… Låt inte det bli en ursäkt till att göra mer, vara bättre, stressa mer och ofta. Lyssna på kroppens signaler och lägg in aktiv vila när du gör det du gör. Gör det till vana vetja! Och varför inte börja idag?!