Ledarskap med lust och passion håller i längden.

Ingrid Tollgerdt-Andersson, fil.dr, forskare, författare och debattör har gett sig ut på jakten efter det ultimata ledarskapet. I sin doktorsavhandling har hon studerat 24 svenska börsbolag. Totalt har ca 1000 toppledare på olika sätt svarat på 62 frågeställningar och kommit fram till följande gemensamma nycklar bakom framgång i ett långsiktigt perspektiv.

 •  Entreprenörskapet – samtliga är personer som vill skapa nytt.
 • Viljan till ständig utveckling – hela tiden nyskapande.
 • Engagemanget och den höga energinivån. Ingen av dem tycks ha något större behov av sömn.
 • Modet, att aldrig vara rädd och ha tilltron till att allt går, allt är möjligt.
 • God självkänsla är en av de viktigaste aspekterna bakom framgång.
 • Emotionell intelligens – som bra och hållbar ledare måste man ha förmåga att sätta sig in i och förstå andra människor.
 • Gå sin egen väg. Teamet är viktigt, men en ledare måste våga ta täten och fatta beslut som är bra för verksamheten.
 • Karisma – personer med en viss utstrålning har lättare att få med sig människor – nog så viktigt i ledarskapet.
 • Tävlingsinstinkt – det var inte enbart Gunde Svan som gav prov på lusten att vara bäst utan alla intervjuade drevs av ambitionen att ständigt bli bättre, inte slå sig till ro!
 • Ett bra nätverk – ensam är inte stark.
 • Lusten och passionen. Utan lust och passion är det omöjligt att på sikt utöva ett bra ledarskap. Du måste själv tro på det som görs – annars kommer ingen annan heller att tro på det.

”Energinivå, självkänsla, passion och tydlighet är några aspekter som framstår som alltmer centrala för ett bra ledarskap som håller. I vått och torrt. Att leda i utveckling och goda tider är många gånger enklare än att leda i motgång. Den framgångsrike ledaren klarar båda delar.”