Mönster i hjärnan ger vink om personlighet

Richard Davidson skriver i sin nya bok om hur dimensioner av hjärnmönster bildar varje människas egen emotionella profil.

Han skriver att man i dag ser hur nervkretsar som reglerar emotioner överlappar nervkretsar som har med rent kognitiva och rationella funktioner att göra. Neurologiskt är känslor och tankar integrerade och nästan allt vi företar oss genomsyras av en känsla. Det här, menar han, kan få oss att förstå hur våra upplevelser förändras med känslomässiga reaktioner.

–Den gamla teorin är delvis föråldrad, säger Richard Davidson.

Spännande!