Det blir resultat

Något händer alltid, men vad?

Ibland är resultatet ytterst konkret i form av mer fokuserade arbetsinsatser som leder till ökade intäkter för företaget. Ibland är det mer mjuka värden som förändrade beteenden och förbättrade relationer.

smooth_ResultatIntressant att notera är att det oftast är både och. Det vill säga att personlig utveckling och ökad lönsamhet går hand i hand. Det är inget hokus-pokus utan snarare grundläggande mänskligt.

Det primära är att varje individ når resultat som gynnar både individen och företaget. Eftersom all coaching är individbaserad så är också resultaten det. Det innebär att prestationer och framgångar ska bli tydliga för exempelvis chefer och medarbetare.

På lång sikt är det viktiga att den personliga utvecklingen håller över tid. Att de erfarenheter och verktyg som individen har fått blir så användbara att de blir självklara.