Syftet med coachingen

Det är först när du vet resmålet som du kan boka din biljett.

Precis så är det också med coaching. Redan från början är det centralt att veta vad tanken är med den process som ska genomföras. Att bara lite löst tycka att det behövs förändring räcker inte. Då blir syftet för luddigt.

För att syftet ska bli rätt blir innehållet av naturliga skäl en blandning av personliga önskemål och företagets behov. Allting hänger ihop i en helhet som måste beaktas.

I punktform kan det sammanfattas så här:

  • Stärka och utveckla individen för att generera de allra bästa förutsättningarna för att nå uppsatta mål.
  • Förtydliga de individuella målen för att förbättra motivation och drivkraft.
  • Utveckla individens personliga ledarskap.
  • Uppnå medvetenhet och insikt om personens styrkor och utvecklingsområden.
  • Reflektera över erfarenheter, framsteg och utmaningar.
  • Kreera en handlingsplan och strategi för att nå framgång både i arbets- och privatlivet.
  • Utvecklas och få lönsamhet, både för individen och verksamheten.
  • Skärpt medvetenhet om värderingar, såväl egna som verksamhetens.
  • Öppna upp för nya tankar och möjligheter till lösningar på kommande situationer.