Uppföljning och utvärdering

Hur såg det ut från början? Vilka var frågeställningarna? Vad hände under processen? Blev det en positiv skillnad både för individen och företaget? Hade något kunnat göras annorlunda? Hur är läget idag?

Det finns alltid en mängd frågor som behöver besvaras. Därför är det angeläget för alla inblandade att utvärdera processen och vad som egentligen hände. Gick det som förväntat eller blev det ännu bättre?

Efter avslutat coachinguppdrag har vi därför alltid ett uppföljningsmöte med individen där vi sammanfattar resultat, önskemål och erfarenheter. Därefter sker om så önskas en återkoppling till uppdragsgivaren.

smooth_uppföljning