Coaching i grupp

Tillsammans är vi starka. Det är en enkel och evig sanning. När individer samarbetar på ett förtroendefullt sätt så blir resultaten bättre. Det omvända gäller också. En splittrad och ofokuserad grupp presterar sämre och i värsta fall så kan interna konflikter ödelägga goda föresatser.

Coaching i grupp är ett annorlunda sätt att stärka teamkänslan. Att få gruppens medlemmar att se sig själva och varandra i nytt ljus kan leda till de mest oväntade aha-upplevelser.

smooth_gruppJust att skapa effektiva team är något som fler och fler företag inser är vad som behövs i en allt mer komplicerad och globaliserad värld.

Coaching i gruppen innebär även att arbeta med individerna i gruppen. Det gäller att se både individens behov och gruppens dynamik. När båda de parametrarna är på plats så finns förutsättningen att skapa effektiva team som gör mer och bättre på ett harmoniskt och lönsamt sätt.