Fördelarna i punktform

För chefen:

 • Bättre och tydligare relationer
 • Ökad kännedom om medarbetarna
 • Ökat inflytande
 • Enklare att delegera
 • Mindre hantering av problem
 • Effektivare enhet

För individen:

 • Ökat inflytande över sin arbetssituation
 • Ökad motivation i arbetet
 • Ökad förmåga att coacha sig själv
 • Mer målfokuserad och handlingskraftig
 • Lättare att säga både ja och nej

För företaget:

 • Mer tillfredställda medarbetare
 • Högre måluppfyllnad
 • Effektivare kommunikationsflöde
 • Snabbare hantering av problem
 • Högre produktivitet i samband med utbildning