Processen framåt

All coaching förutsätter en vilja att utvecklas som individ eller grupp. Även om problemen och frågeställningarna är universiella så är varje situation unik.

Därför är det centralt att coachen snabbt kan sätta sig in i både individens och företagets nuläge och planer för framtiden. Vi varken vill eller kan kopiera tidigare erfarenheter. Däremot tar vi givetvis till oss nya rön och kunskaper hela tiden.

Genom coachingen – med starka frågor, tydliga målbilder och konkreta verktyg – så uppstår en utveckling på flera plan. Det är en utveckling och förändring där individen ses i ett helhetsperspektiv. Allt för att skapa medvetenhet om styrkor och drivkrafter. Extra viktigt är vad individen behöver utveckla för att bli framgångsrik i sin roll.

smooth_processenVid det första samtalet skapas förtroende och tillit. Det handlar om att både maximera och minimera. Det vill säga att välja fokus på vad som är viktigt respektive oviktigt.

I det sammanhanget formuleras de egna målen. Därefter sker coachingen utifrån de mål som har utkristalliserats och vad som händer under samtalen. Här sker allt från att ta små steg till gigantiska kliv. Ofta är det både roligt och väldigt krävande. Det stora arbetet görs av individen själv. Coachens uppgift är att vägleda och lösa upp knutar. Göra mål och val tydliga.

För bästa möjliga resultat återkopplar vi givetvis till företaget om förändringar och framsteg. Samtidigt håller vi naturligtvis på integriteten för att individen ska känna sig trygg och kunna lita fullt ut på oss.

Kanske allra viktigast är att skapa en atmosfär där ärlighet och öppenhet blir något alldeles självklart. För det är nämligen då coachingen blir som allra bäst.