Om Smooth

Företagsnamnet kommer sig givetvis av att coaching blir bäst när den genomförs på ett följsamt och smidigt sätt.

Men samtidigt är det bara en av många variabler som har stor betydelse. Coachen måste ha tillgång till en rad verktyg och ha kunskap om allt från affärssystem till att hantera förändringsprocesser.

Jag som driver Smooth heter Lena Mauritzdotter och är utbildad coach. En mycket snabb beskrivning av mig själv är att jag är öppen, lyssnande och ärlig. Något jag ofta får höra att jag är både mjuk och hård och det stämmer ganska bra. Insikten och det som driver mig är att det måste finnas plats för alla de känslor, förmågor och utmaningar som sammanfattar vad det är att vara människa.

Fyra viktiga vägledande värdeord som jag alltid bär med mig är glädje, engagemang, lojalitet och respekt.

smooth_DSC7146_crop