Att säkra kvaliteten

”Du är aldrig bättre än din senaste coaching”, var det träffande som någon sa till mig. Precis så är det. Det gäller att vara naturligt nyfiken, ständigt uppdaterad och hänga med i utvecklingen.

Just därför träffar jag kontinuerligt min skickliga och krävande handledare. Det är ett sätt att bli påmind om att bra alltid kan bli bättre…

Jag är medlem i Sveriges Integrativa Coacher (SCIS). Om det uppstår en situation som vi inte kan lösa själva finns där ett Etiskt råd som du kan vända dig till. Läs mer om rådet här: integrativacoacher.se/etik/.

smooth_DSC7558_900pxJag är certifierad via Coach2Coach och vidarutbildar mig kontinuerligt. Jag följer även de etiska regler som International Coach Federation, ICF, har formulerat:

 • Etik och professionalism
 • Coaching överenskommelsen
 • Förtroende och närhet
 • Coaching närvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagande