CV Lena Mauritzdotter

”Jag har bland annat arbetat inom spedition, flygfrakt, bank/försäkring, restaurang och Webb/IT. Jag var drygt 20 år när jag hade min första chefsposition med personalansvar i restaurangbranschen.

Som projektledare på Kabel New Media var jag kompetensansvarig för stockholmkontorets projektledare. Det innebar att se över och fylla på kompetens där det behövdes. Det blev också så att jag blev mentor för medarbetare i en rad projekt. Jag antar att det var då mitt intresse för coaching väcktes, även om jag inte visste det då.

När jag närmar mig människor, och ska arbeta med deras utveckling, är grunden att vara resultat- och lösningsorienterad. Det finns alltid med som en röd tråd. Mina uppdragsgivare är företagsledare, medarbetare och privatpersoner. Jag arbetar både individuellt och med grupper.

Så ofta jag får tillfälle arbetar jag med att sprida coachingen som verktyg inom skolans värld kopplat till lärare, skolledning och elever. Stärka barn och ungdomars självkänsla är ett ständigt pågående sidoprojekt för mig.

Som coach är det viktigt att ständigt hitta inspiration, ny kunskap och annorlunda infallsvinklar. Det gör jag genom litteratur, utbildningar och genom att assistera på Coach2Coach kurser så ofta jag får tid och möjlighet. Jag har även en egen handledare som jag träffar kontinuerligt.

Jag arbetar värderingsstyrt och vill att uppdragsgivarna ska känna att jag både ger och skapar förändring genom glädje, engagemang, respekt och lojalitet.”

Några utbildningar i urval:
Certified INLPTA Trainer 2011
LAB Profile. Language and Behaviour profile (Shelle Rose Charvet) 2010
INLPTA Master Practioner 2010
Förändringens fyra rum (Clas Janssen) 2009-2010
Identity Coaching (Robert Dilts & Deborah Bacon) 2009
People Test System (motsvarighet till DISC mfl) 2009
Robert Dilts & Stephan Gilligan – Hero’s journey 2008
Certifierad Coach, Coach 2 Coach 2006
Internationell Coach Certifiering, ICC 2005
Coaching & NLP – Coach2coach AB 2004-2005

 

Arbetserfarenhet:
Smooth AB – utveckling & förändring, ägare 2001–
Kabel New Media
Projektledare, Kompetensansvarig för Projektledare
2000–2001
Framfab (tidigare Guide Konsult)
Ekonomiansvarig, Projektledare, Framfab
1995–2000
Guide Konsult (tidigare Unusual Systems)
Ledningsgruppsarbete, Ekonomiansvarig
S-E-Banken Pensionstjänst
administration, utbildning och försäljning av
pensionsstiftelser
1992–1995
Café Gateau, Restaurangchef, ekonomiansvarig 1990–1992
Innovation Air Freight, Ekonomiassistent 1988–1990