Sätt bättre mål! Här är fyra saker du bör undvika.

Det finns hundratals studier och forskning tillbaka i tiden som visar att specifika mål ökar våra prestationer. Så det är ingen direkt slump att vi sätter mål på allt möjligt här i livet.

Du har säkert hört talas om ”specifika mål” eller ”smarta mål”. Att de ska vara specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda. Men det finn också en fara i att sätta allt för specifika mål.

Här är fyra fällor du bör undvika:

1. Bli inte allt för specifik.
Problemet med allt för specifika mål är att de kan förändra vårt beteende på ett mindre önskvärt sätt.  Ett för specifikt mål kan påverka hur vi ser på vår arbetsuppgift över lag. Tex. Om du säger till en telefonsäljare att det enda som räknas är hur många samtal som rings per dag. Vad kommer då att hända med kvaliteten på samtalen?

Gör målen något vagare. Det ger oss utrymme till valmöjligheter i hur vi löser vår uppgift. Vi börjar tänka själv helt enkelt.

2. För många mål.
För många mål kan göra det svårt att fokusera .  Vi tenderar att fokusera på den enklaste uppgiften och kanske inte nödvändigtvis den viktigaste. I värsta fall så skapar för många mål ytterligare mål. Då vi misslyckas att nå ett av vårt uppsatta mål så sätter vi ofta nya mål för att lösa uppgiften. Och vem kan klara av att tänka på 10 till 20 mål att uppnå samtidigt.

Försökt att begränsa antalet mål du har samtidigt. En tumregel kan vara max tre mål åt gången.

3. Kortsiktighet.
Varför är det så svårt att få tag på en taxi en regnig dag?
Svaret är inte bara att fler personer vill ha en taxi då. Det är också för att taxichauffören går hem tidigare för han/hon har ju nått sitt mål tidigare den dagen. (http://qje.oxfordjournals.org/content/112/2/407.short )
Det låter kanske för enkelt, och det är faktiskt så enkelt att när vi når vårt mål så tror vi att vi kan ta det lugnt resten av dagen (eller veckan…)
Det här gäller även i stora företag. Om ett företag kontinuerligt jobbar med kortsiktigt mätbara mål, så kan långsiktiga utvecklingsmål hamna i skymundan.

Se till att kortsiktiga mål inte påverkar långsiktiga visioner och mål.

4. För svårt.
För svåra mål kan uppmuntra till att göra vad som helst för att nå målen… även av oetisk karaktär. Det finns även studier som visar att vi är villiga att ta större risker ju svårare målet är. Det är inget fel i att ta risker i sig. Men oftast vill vi vara medvetna om vilka risker vi uppmuntrar vår omgivning att ta. Dessutom är för svåra mål ofta ”demotiverande”.  Att till 99% nå ett mål upplevs oftast som ett misslyckande, även om du nästan nådde det…


Sätt hellre realistiska och nåbara mål snarare än ”stretchbara” mål.  Så med dessa ”varningar” i åtanke kommer här några tips för hur du mål:

  • Mål ska vara specifikt vaga.
  • Kortsiktiga mål ska ”lira” med långsiktiga mål.
  • Välj några få mål åt gången.
  • Sätt realistiska och uppnåbara mål.