Sverigestudien – synliggör våra värderingar

Varje år görs en kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder, i samhället och på arbetsplatsen.

Våra värderingar speglar vilka vi är och hur vi agerar. Årets resultat i Sverigestudien visar allt ifrån både likheter och skillnader …i personliga värderingar mellan olika åldersgrupper och mellan kvinnor och män, till värderingar som präglar våra arbetsplatser och samhället i stort. Sverigestudien visar från och med i år också vilka värderingar vi anser präglar svenska kommuner och hur värderingar förändrats över tid.

Klicka på länken och ladda ner studien som genomfördes i mars 2013.