Uppsnappat om självkänsla och hållbart ledarskap…

Ledare som har en god självkänsla är medvetna om vad de är bra på, men också var de behöver komplettera sin kompetens. Därför vågar de anställa olikheter och skapa en mångfacetterad arbetsgrupp. Vidare är en människa med bra självkänsla trygg i sig själv, vilket innebär att prestige och revirtänkande inte ges utrymme.

Och…

personer med bra självkänsla får andra i sin omgivning att må bra!