Utveckling och förändring

Utbildningar och Workshops.

Vägen fram till att bli coach har varit, och är, en ständigt pågående och lärorik resa. Jag har både fått titta in i mig själv och lära av andra. Att få kunskap och insikter från andra är alltid otroligt inspirerande.

Det har lett till att jag känner mig trygg i vad jag kan och inte kan. För det är som någon klok person formulerade det – all varaktig förändring och utveckling förutsätter att du känner dig själv.

De samlade erfarenheterna och kunskaperna använder jag givetvis i mitt coachande men också vid genomförande av företagsinterna utbildningar och workshops.

När intresse finns brukar en bra början vara att identifiera vilka behov företaget har. Det kan handla om allt från att bli bättre på att kommunicera och konsten att delegera till hur organisationen kan bli effektivare vad som krävs för att öka försäljningen.

Här på webbplatsen berättar jag lite mer om tre upplägg som givetvis kan skräddarsys efter ditt företags situation och önskemål. Noggrant anpassade företagsinterna utbildningar kan få saker att hända på nya och efterlängtade sätt. Det är min erfarenhet som jag gärna delar med mig av.

Bäst är att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om vad vi kan åstadkomma tillsammans. Ring 073-387 87 00.

smooth_workshop