Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori om förändring. Den används för att beskriva hur människor och organisationer reagerar i kris och utveckling, under stress och tryck utifrån.

Workshopen ger en djupare förståelse för vad som händer med oss människor i en förändringsfas. Resultatet blir en ökad personkännedom och djupare förståelse för kolleger och vänner som genomgår en förändring. Utbildningen ger effektiva och konkreta insikter till både chefer och medarbetare.

smooth_4rumTeorin baseras på Claes Janssens forskning vid Stockholms universitet, där han beskriver individuell och kollektiv självcensur. Grunden i teorin är en modell i fyra delar, ”fyrarummaren”, som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess. De fyra delarna är nöjdhet, censur/förnekande, förvirring och konflikt och inspiration/förnyelse.

Teorin tillämpas framgångsrikt i arbetslivet genom en rad diagnostiska verktyg, till exempel Organisationsbarometern.

Nyfiken? Ring 073-387 87 00 så pratar vi närmare om upplägg och genomförande.