Neuro Lingvistisk Programmering (NLP).

Neuro Lingvistisk Programmering är samlingsnamnet för olika metoder och modeller som förklarar hur vi människor gör och kommunicerar för att skapa handlingsutrymme och utveckling.

Neuro refererar till vår hjärna. Hur vi bearbetar och samlar information och hur vi använder våra sinnen. Lingvistik refererar till hur vi använder vårt språk, hur vi kommunicerar med oss själva och andra. Programmering refererar till de beteenden och handlingsmönster vi har.

Som så mycket annat har NLP sitt ursprung i USA och har sedan växt och spridits över hela världen. Idrottsmän, politiker, projektledare, opinionsbildare, säljare, marknadsförare, terapeuter, chefer och läkare, ja, kort sagt alla som vill få ut mer av sig själva, har tagit till sig NLP genom utbildningar och individuell coaching.

NLP som metod brukar jämföras med att spruta färg med en sprayburk. Gör du det rakt ut i luften så fastnar ingenting. Men riktar du strålen mot en vägg så syns och märks skillnaden omedelbart.

Många menar att när NLP genomförs på rätt sätt så är det en av de bästa utbildningar som finns inom kommunikation och påverkan. Det är är ett sätt att få en stark och skarpsinnig kunskap om hur du kommunicerar med dig själv och andra.

smooth_NLP2