Vad gör högpresterare annorlunda?

Framgångsrika och högpresterande misslyckas gång på gång – men eftersom de alltid försöker igen får de tillslut utdelning för sin envishet.

Tidigare i år kunde man i tidningen Forbes läsa en sammanfattning av Camille Sweeney och Josh Gosfield arbete med att identifiera grundläggande mönster i högpresterares mentalitet och beteende.  Det finns fem beteendemönster som högpresterare tycks ha gemensamt.

Engagemang och hängivenhet
I grunden handlar det om motivation. För att orka vara engagerad och hängiven så krävs en särskild mentalitet.  Hårt arbete och exceptionellt höga prestationer föregås ofta av många år av slit, motgångar och uppoffringar. Högpresterande drivs av möjligheten att nå sina mål.

Uthållighet
Det handlar om blind uthållighet och en ibland naiv inställning att ”Vad som helst är möjligt”. Högpresterande personer är övertygade om att genom hårt arbete och uthållighet kan de övervinna hinder och misslyckanden. De ger sin inte förrän de verkligen har försökt. Och de försöker inte en gång, utan många gånger. De låter sig inte nedslås av sina misslyckanden. När de misslyckas ser de det som feedback och försöker hitta ett nytt sätt att lösa uppgiften på.

Tar hjälp av andra
De vet att det är väldigt svårt, nästintill omöjligt att nå framgång på egen hand. Därför tar de ofta hjälp av coacher, mentorer, kollegor samt vänner och bekanta.  För att bli bäst måste man lära sig av de bästa – gärna genom att gå direkt till källan och modellera/ta hjälp av dem som redan nått det mål man vill uppnå.

Personligt ansvar
Högpresterande personer ser framgång som ett personligt ansvar. Det finns inga yttre omständigheter eller saker som inte går att påverka. Det är ditt eget engagemang och slit som avgör om du lyckas eller inte.

Ständig utveckling
Det går alltid att bli lite bättre. Högpresterare strävar ständigt efter små och stora förbättringar i sina prestationer.

Tycker du att ovanstående lät intressant och du vill veta mer?  Boken heter  ”The art of doing: How Superachievers Do What They Do and How They Do It So Well” och bygger på 36 intervjuer med högpresterande människor inom olika områden.