Våga förlora och våga vinna!

Björn Borg lär ha sagt ”Om du är rädd för att förlora så vågar du inte vinna”.

Det ligger mycket i det. På samma sätt som att du alltid har med dig ett ”Nej” från början. Så vad vill du vinna idag? Vad behöver du hjälp med? Vad vill du ska ha hänt när dagen är slut? I dag är en bra dag att våga vinna!