Vägen till effektiva team – tydliga mål, roller & frekvent feedback

Vinsterna av effektiva team är många. Men det gäller att undvika fallgroparna på vägen. Psykologiforskaren Susan Wheelan, tipsar om verktygen för att nå ända fram med gruppen i sin bok ”Att skapa effektiva team”.

Meningslösa möten är för många en plåga. Långa möten som drar ut på tiden får de flesta att tappa sugen. Många tycker inte ens om att arbeta i en grupp. En ovilja som bottnar i dåliga erfarenheter. Inte så konstigt, enligt Susan Wheelan, organisationskonsult och gruppforskare, som ägnat nära 30 år åt att studera arbetsgruppers utveckling.

”Även grupper som lyckas bli bra team har stressiga perioder som inte är särskilt trevliga”

Hennes modell IMGD-modell, An Integrative Model of Group Development, över hur grupper utvecklas har seglat upp som den mest forskningsbaserade modell som finns.

Värt all möda
Trots att det kräver hårt och målmedvetet arbete med att få till de effektiva teamen, är det värt all möda, menar Wheelan.

” När team fungerar bra så är de oerhört bra. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt och dessutom produktivt.”

Hon kritiserar aktiviteter som sägs främja teambuilding. Att revisorer åker drakbåt gör dem inte bättre på revision. Trevliga samkväm behöver inte förbjudas men ska inte förväxlas med att bygga effektiva arbetsteam.

”Övningar måste vara kopplade till arbetet för att påverka arbetet. Tydliga mål fungerar bäst visar forskningen. Man behöver inte gilla en enda människa i sitt arbetsteam för att jobba effektivt tillsammans.”

IMGD är en livscykelmodell som speglar det mänskliga livet och utveckling, där vissa psykologiska frågor har sin bestämda plats i utvecklingen av arbetsgruppen, som Wheelan liknar vid ett beroendesystem. Chefen, menar hon, bär inte ansvaret för att gruppen når framgång, eller misslyckas.

Belöna teamarbete
Viktigt är tydliga mål och roller och ett ledarskap som anpassar sig efter gruppens utveckling. Liksom att stötta innovationer, värdesätta kvalitet och service och belöna teamarbete framför individuella prestationer.

”Det är viktigt att uppdragen och målen är tydliga, och de måste även upplevas som meningsfulla.”

Det gruppen verkligen behöver när de till exempel kört fast, är riktad och regelbunden feedback. Forskningen visar att grupper som får frekvent feedback blir mer framgångsrika.

Teamet behöver stå på egna ben för att kunna göra sitt jobb. Det kräver att de vet vilka beslut de kan fatta på egen hand och vilka beslut som måste granskas av andra. För att en grupp ska bli och fortsätta vara ett effektivt team, krävs att de får uppgifter som kräver ett kontinuerligt lärande.

Grupper blomstrar när medlemmarna vet vad verksamheten går ut på, vilken roll de själva har och hur målen ser ut.”

4 stadier för grupputveckling

1.Tillhörighet och trygghet
Arbetsgruppen kan uppleva rädsla inför den nya situationen. De är beroende av en chef som visar vägen, samtidigt kan de testa gränserna för att få reda på vilka regler, strukturer och roller som gäller. Egna initiativ och konflikter undviks. Målet för medlemmarna är att skapa tillhörighet. Ledaren måste vara självsäker, styrande och skapa struktur. Positiv feedback ökar samhörigheten och gynnar grupputvecklingen.

2. Opposition och konflikt
Medlemmarna i gruppen försöker frigöra sig från sitt beroende av ledaren. Målet är att klargöra målen med arbetet och skapa en enhetlig kultur och struktur. Konflikter uppstår inom gruppen och med ledaren. De är nödvändiga för att definiera arbetsgruppen, dess mål och struktur, och för att skapa ett tryggt gruppklimat. Ledarens viktigaste uppgift är att fungera som stöd och resurs.

3.  Tillit och struktur
Relationerna börjar präglas av tillit. Medlemmarna känner sig mer säkra på varandra och ledaren. Arbetsgruppen är mogen att utveckla mål, struktur, rollfördelning samt fördelning av arbetet. Konflikterna avtar och kommunikationen är öppnare. Ledarens roll är mer konsultativ och arbetsgruppen är självgående.

4.  Arbete och produktivitet
Intensivt och effektivt samarbete i arbetsgruppen. Fokus på arbete och uppgifter. Medlemmarna vet
sina roller i gruppen och kommunikationen är öppen. Teamet är högpresterande. Ledaren fungerar som expertresurs.