Varva upp – Varva ner, mera!

Inre balans måste inte betyda ständig lugn och ro, det kan och bör istället innebära att växla mellan att varva upp och varva ner, så att det i slutändan blir en balans. Att sträva efter ständig balans är inte alltid av godo, dels kan vi uppleva det stressande att inte vara i balans och dels kommer vi inte långt i utvecklingen om vi inte vågar ge oss in i stunder av obalans.

Konditionsträning är ett ypperligt sätt att hantera stress på. Oavsett om du vill varva upp inför ett krävande möte eller om du vill varva ner efter en hektisk dag.  Visst är det smart! 🙂